dilluns, 5 de desembre de 2016
Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica


Ponent: Jordi Llabrés (professional del Taller Ocupacional Son Agulló)
Título: “ Persones amb discapacitat intel·lectual i la seva responsabilitat amb l'ecosistema i medi ambient”

1. Introducció
Senyores i senyors, nosaltres representam el Patronat Joan XXIII. La nostra és una entitat que té la seva projecció a Inca i la Comarca. Des dels seus inicis ha demostrat un total interès i compromís per què els seus usuaris, com a persones amb discapacitat intel·lectual, es sentin compromeses, treballin o almenys demostrin sensibilització envers la salvaguarda de l'ecosistema. Tot això sense oblidar l’objectiu primordial que, no és altre, que el de promoure la seva autonomia personal.

Amb una trajectòria de més de 40 anys el Patronat s'ha cuidat d'oferir entre els seus serveis, la creació d'un taller d'agricultura ecològica i un altre de reciclatge de paper com a instruments o eines per què les persones es puguin desenvolupar a nivell d' habilitats laborals, autonomia, benestar, inclusió, comunicació i educació en valors ambientals.


2. Desenvolupament
Després de molts anys treballant, de forma incansable per tal de donar respostes a les persones amb discapacitat i les seves famílies que han fet del nostre Patronat el seu autèntic referent, com qualsevol altre entitat, ens hem volgut adaptar a nous requeriments, afrontant nous reptes i descobrint noves vivències i experiències.
Per això, i amb l’objectiu d’ajudar a la sostenibilitat del nostre medi i també dels nostres serveis es va optar per la creació dels tallers ocupacionals de Son Agulló.
L’espai triat per construir les instal·lacions d’aquest centre es troba ben enmig del camp, aspecte que facilita prou bé el contacte amb la terra i tot el medi ambient, en general. Seguint la normativa d’aquest tipus de centres, es formen grups de 10 persones que es dediquen en aquestes activitats. Cada un dels monitors que estan al càrrec d'algun d’aquests grups procuren la motivació dels usuaris i que siguin receptors de coneixements relacionats amb el medi natural en el que ens trobem. Intentem fomentar l’ocupació responsable, la igualtat d’oportunitats mitjançant la fixació dels talents dels usuaris. A nivell agro-ecològic fomentem la producció i, fins i tot en alguns casos, la recuperació de varietats locals i la promoció de valors tradicionals. Tot això s’aconsegueix mitjançant la participació comunitària, la sensibilització dels participants i la cohesió en equip, entre aquests i els seus formadors.


Per clocloure,
Davant la situació actual medioambiental i social, suggerim als responsables tècnics-familiars d'entitats com la nostra i a les institucions públiques que s'encoratgin en desenvolupar projectes com aquest.

La nostra més sincera gratitut a totes les persones que dediquen el seu esforç a la millora del medi ambient i a l'atenció de les persones amb discapacitat